GRETZA

Wydawnictwo/Publishing house

Usługi

Moje książki

Latające prace

Historia ożywiona

Kontakt
ROBERT GRETZYNGIER
Historia ożywiona
W moim życiu jedną z najważniejszych jest historyczna pasja. Historią lotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem historii Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie w latach 1940-1946, zajmuję się od lat. Wraz z grupą pasjonatów utworzyliśmy Grupę Historyczną Lotnictwa Polskiego, która jest nieformalnym stowarzyszeniem działającym na polu rekonstruktorsko-edukacyjnym. Można nas spotkać na wielu lotniczych imprezach plenerowych w kraju i za granicą. Nasze latające wystawy, prezentowane w szkołach, domach kultury, bibliotekach i instytucjach samorządowych są znakomitym uzupełnieniem lekcji żywej historii, które organizujemy dla gimnazjalistów oraz klas szkół podstawowych.
Więcej na ten temat moźna znaleźć na witrynie
www.lotnictwopolskie.org.pl
Nasza działalność hobbystyczna doprowadziła do powstania Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego, której podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy o wkładzie Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie w zwycięstwo podczas II wojny światowej i pielęgnowanie pięknych lotniczych tradycji.
Więcej o działalności fundacji pod adresem
www.fhlp.org


 
GRETZAWydawnictwo/Publishing houseUsługiMoje książkiLatające praceHistoria ożywionaKontakt
Usługi na rzecz poligrafii