GRETZA

Wydawnictwo/Publishing house

Usługi

Moje książki

Latające prace

Historia ożywiona

Kontakt
ROBERT GRETZYNGIER
Lotniczy Magazyn Historyczny "Gapa"
Polish Aces of World War 2
Poles in Defence of Britain
Polacy w obronie Wielkiej Brytanii
Hawker Hurricane
307 Dywizjon Myśliwski Nocny "Lwowskich Puchaczy"
De Havilland Mosquito – Polscy piloci na Mosquito
Ku Czci Poległych Lotników
Album 90-lecia lotnictwa polskiego
Lotnictwo Polskie na Zachodzie 1939-1947
Lotnicy polscy w Bitwie o Anglię – Polish Airmen in the Battle of Britain
Moje książki

Urodziłem się w 1966 r. i moją młodzieńczą pasją stało się modelarstwo wyrabiające cierpliwość. Jako że wykazywałem się pewnymi uzdolnieniami plastycznymi wkrótce malowałem już ilustracje do czasopism i książek historycznych. Komputeryzacja pozwoliła na zamianę pędzli, aerografu i farb na ekran, myszkę komputerową oraz doskonalenie warsztatu. Moje ilustracje zapełniają łamy czasopism specjalistycznych w Polsce i zagranicą. Specjalizuję się w odtwarzaniu wizerunków samolotów.

Nie jest to jedyna forma mojej aktywności na tej niwie. Nie gardzę wzięciem za pióro i napisaniem czegoś, co potem przybiera kształt publikacji książkowej. Oczywiście tematem jest zawsze historia lotnictwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej. 
GRETZAWydawnictwo/Publishing houseUsługiMoje książkiLatające praceHistoria ożywionaKontakt
Usługi na rzecz poligrafii